Połączenie z serwerem FTP Drukuj

  • 4

W zależności od posiadanego systemu operacyjnego aby połączyć się ze swoim serwerem FTP hostingu należy pobrać i zainstalować klienta FTP na swoim komputerze.

Klient FTP dla Windows:

Klient FTP dla Mac:

Aby połączyć się z serwerem w zainstalowanym oprogramowaniu należy utworzyć nowe połączenie uzupełniając niezbędne pola danymi, które przesłaliśmy w wiadomości email o aktywacji konta hostingowego. 

Dane do logowania i połączenia:

  • Serwer/Host: podany w wiadomości email o nowym koncie hostingowym np. hostinguj.pl
  • Użytkownik/Login: nazwa użytkownika cPanel, podana w wiadomości email o nowym koncie hostingowym np. kjagsfkahs
  • Hasło/Password: hasło użytkownika cPanel, podane w wiadomości email o nowym koncie hostingowym np. B*GKJY&(*77
  • Port: 21

Po utworzeniu nowego połączenia w zainstalowanym programie wybieramy opcję połącz.

Po zalogowaniu się do panelu cPanel w sekcji Konta FTP można tworzyć i zarządzać istniejącymi kontami FTP oraz ich preferencjami.

Na liście istniejących kont FTP przy każdej pozycji widnieje odnośnik "Skonfiguruj klienta FTP", pod którym są dostępne do pobrania gotowe pliki konfiguracyjne połączeń oraz szczegółowe instrukcje dla poszczególnych klientów FTP.


Czy ta informacja była pomocna?

« Powrót